Disclaimer

Disclaimer voor SamenZoekt.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van SamenZoekt.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Polikliniek Samen. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Polikliniek Samen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Polikliniek Samen.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Polikliniek Samen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Polikliniek Samen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van SamenZoekt.nl op deze pagina.

Aansprakelijkheid

Polikliniek Samen treedt niet op als inhoudelijk beoordelaar van deelnemers van het netwerk en kan daarom niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gesteld voor de aangeboden behandelingen door de betreffende behandelaren.

🍪

Cookies

Mogen wij cookies gebruiken voor onze statistieken? Lees de privacy policy voor meer informatie.

Ja, tuurlijk
×